Ako to prebieha

Ako to prebieha

1

Prvé stretnutie

1

Prvé stretnutie

Po tom, čo nás po prvýkrát kontaktujete, si naplánujeme prvé stretnutie. Jeho cieľom je zistiť, čo potrebujete k tomu, aby Vaša firma prosperovala. Oboznámime sa s prostredím, ktoré ovplyvňujete, čím sa zaoberáte, a aká je Vaša klientela a jej požiadavky.

Prezentácia návrhov

2
2

Prezentácia návrhov

Na základe poskytnutých informácií a požiadaviek z prvého stretnutia, Vám predložíme návrhy projektu a jeho strategické postupy. Zároveň Vám poradíme aké grafické a programátorské riešenia sú pre Vás vhodné.

3

Tvorba projektu

3

Tvorba projektu

Počas tvorby projektu Vás budeme informovať o jeho progrese. Budeme vzájomne komunikovať, riešiť Vaše konštruktívne návrhy, ktoré pri tvorbe projektu vzniknú.

Odovzdanie projektu

4
4

Odovzdanie projektu

Po odovzdaní projektu Vám odporúčame v 14-dňovej lehote uskutočniť jeho revíziu. V prípade akýchkoľvek pripomienok a výhrad, Vám projekt bezplatne upravíme.

5

Vzťah

5

Vzťah

Naše služby odovzdaním hotového projektu zvyčajne nekončia, vzájomná spolupráca a harmonické vzťahy sú pre nás dôležité ako v našej firme, tak i s našimi klientmi.